Προστασία Δεδομένων

Διαφάνεια και ειλικρίνια όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

Η Εταιρία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως "ΓΚΠΔ") της ΕΕ. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

Ι.Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

Δημιουργία Λογαριασμού

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό στον Ιστότοπο www.dnnzone.gr. Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση μίας φόρμας με το όνομα χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας και έναν κωδικό.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους και να παρακολουθούν την εξέλιξη μέχρι και την ικανοποίησή τους. Η υποβολή και παρακολούθηση των αιτημάτων πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένων φορμών.

Ευκαιρίες Καριέρας

Η Εταιρία μας συλλέγει βιογραφικά σημειώματα τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και μέσω του Ιστοτόπου της. Σε περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να στελεχώσει την ομάδα μας καλείται να θέσει υπόψη μας το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και κάθε άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που έχει συμπεριλάβει στο βιογραφικό του σημείωμα.

Δείγμα Εργασιών

Στοχεύοντας στην προβολή των αποτελεσμάτων των έργων που έχουν ανατεθεί στην Εταιρία μας, αναρτούμε προσωπικά σχόλια πελατών μας, καθώς και δείγματα της δουλειάς μας, στα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας των πελατών μας, καθώς και φωτογραφίες μέσω των οποίων ταυτοποιούνται φυσικά πρόσωπα.

Νέα

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας κρατούμε ενήμερους αναφορικά με την πορεία της Εταιρίας μας, αναρτούμε συχνά άρθρα στην Ενότητα «Νέα». Τα συγκεκριμένα άρθρα ενδέχεται να περιέχουν ονοματεπώνυμα, επαγγελματικά στοιχεία ή φωτογραφίες πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας.

Επικοινωνία

Στις περιπτώσεις που οι χρήστες της σελίδας μας επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας αποστέλλουν το μήνυμά τους μέσω μίας φόρμας, όπου συμπληρώνονται επιπλέον το ονοματεπώνυμο και το email τους.

ΙΙ.Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η Εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγει, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην Ενότητα Ι της παρούσας Ειδοποίησης, καθώς και για να παρέχει τις υπηρεσίες που τις ανατίθενται από τους πελάτες της ή υπαγορεύονται από τις ανάγκες της λειτουργίας της και το Νόμο.

ΙΙI.Ποιες είναι οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας που πραγματοποιούμε

H Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή ενός φυσικού προσώπου πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση μας με υποχρεώσεις, που καθιερώνει ο νόμος.
 • Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του εργαζομένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής μας, στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μας και στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Συγκατάθεση: στις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα κατόπιν λήψης της ρητής, ελεύθερης και ενημερωμένης συναίνεσης ενός φυσικού προσώπου (του Υποκειμένου των Δεδομένων).

IV.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

V.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους εργαζομένους της Εταιρίας μας.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διαβιβάζονται στις εξής κατηγορίες παραληπτών:

 • Σε τρίτα μέρη που συνεργάζονται – παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες συμβούλων.

Η πλήρης λίστα των τρίτων μερών είναι διαθέσιμη, εφόσον ζητηθεί.

 • Σε εθνικές ή διεθνείς ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται βάσει νόμου ή κανονισμού ή μετά από εντολή τους,
 • Σε πελάτες ή/και συνεργάτες όταν απαιτείται για την επικοινωνία, την διαχείριση των σχέσεων και την εκτέλεση των συναλλαγών που έχουν ζητηθεί,
 • Σε τρίτα μέρη που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των κανονιστικών υποχρεώσεων μας, των πελατειακών μας σχέσεων ή των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

VI.Τα δικαιώματα σας

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

 • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
 • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
 • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση το αν οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να σταματήσουμε.
 • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
 • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
 • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση [email protected].

Η Εταιρία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός (1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

VII. Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Email: [email protected]

Τηλεφωνικά: 2130324401

Υπεύθυνος Eπεξεργασίας : dnnZONE Web Development Services

[email protected]

Μουσών 31, Νίκαια, 18452, Πειραιάς

2130 324401

 

VIII.Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 4/12/2018

Η ομάδα μας

Η dnnZONE Web Services αποτελείται από μία ομάδα επαγγελματιών, στο χώρο της τεχνολογίας, που δραστηριοποιείται στην αγορά εταιρειών ανάπτυξης ιστοσελίδων.

Σήμερα η dnnZONE Web Development Services έχει συνεχή ανοδική πορεία και η εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από τους πελάτες της αποδεικνύει τη σταδιακή καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως ένα εγγυημένο και αξιόπιστο όνομα στο χώρο των διαδικτυακών υπηρεσιών.

> Περισσότερα..

Εργαστείτε μαζί μας

> Ευκαιρίες καριέρας

 

ΓΕΜΗ: 126860609000

 

Επικοινωνία
*
*
*